RECO - Consultanță în domeniul energiei regenerabile

Hidroenergie – Energie solar㠖 Energie eoliană - Biomasa

Energie

Bioenergie

Prin bioenergie înțelegem producerea de energie (căldură, electricitate) din biomasă.

Din moment ce biomasa este o sursă de energie regenerabilă aceasta contribuie la protejarea climei, respectiv la reducerea emisiei de dioxid de carbon în atmosferă.


Pe lângă generarea de căldură din biomasă, stațiile de cogenerare energie-căldură reprezintă în mod special tehnica modernă de azi.


Rețeaua noastră de specialiști vă poate ajuta să atingeți viziunea dumneavoastră în ceea ce privește bioenergia.

Serviciile noastre:

Dezvoltarea conceptului

Calcularea necesarului de căldură

Studii de fezabilitate

Suport în luarea deciziei

Gestionarea tehnică

Gestionarea comercială

Tehnologiile noastre:

Sisteme de încălzire a biomasei

Stații de cogenerare energie-căldură

Suport tehnic - comercial - juridic